Kontaktpersoner

Kontaktpersoner/spårpatruller vid trafikolyckor med vilt

*Christer Wolrath

 

070-6210485

älg

*Sigge Eriksson

018-398378

070-5318165

rådjur/älg/vildsvin/hjort

*Conny Eriksson

 

070-8893960

rådjur/älg/hjort

*Mikael Eriksson

 

076-8345563

rådjur

*Kalle Gauffin

 

070-6762740

 

Torsten Berglund

018-399100

070-8633685

rådjur/älg

Jan Dahlström

018-397249

070-6061488

rådjur/älg/vildsvin

Rikard Rosén

018-382350

076-8124610

rådjur/älg/vildsvin/hjort

Clas-Johan Thunberg

018-395108

073-0282293

rådjur/vildsvin

Anders Wolrath

018-398084

070-6351540

rådjur/älg

Petter Källgren

 

070-6497550

rådjur/hjort

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala kommun (dagtid)

018-7274036

 

 

Jour: Kjell Karlsson

018-364771

070-5785455

rådjur/älg/vildsvin/hjort

Kontaktpersoner för grannkretsarna

Norra Hagunda

 

 

 

*Roland Pettersson

018-391809

070-6558644

älg

*Magnus Vestin

018-391998

070-9816305

rådjur/älg/vildsvin/hjort

*Kjell Karlsson

018-364771

070-5785455

rådjur/älg/vildsvin/hjort

*Johan Steinneck

018-392083

070-2223364

rådjur/älg/vildsvin/hjort/lo

 

 

 

 

Lagunda

 

 

 

*Johan Öhman

 

076-8008563

älg/vildsvin/lo

Kjell Wallin

0171-463123

070-6788937

rådjur/älg/vildsvin

Tomas Ström

0171-461156

070-6874666

älg

Peter Larsson

0171-463141

070-3023141

rådjur/älg/vildsvin

*Anders Wallin

0171-463028

070-6601754

rådjur/älg/vildsvin

* = kontaktpersoner i kretsarna

 

Kontaktperson polisen: Tomas Mineur, 070-2674932

Sambandscentralen: 11414